nota janji

0
1277

nota janji (juga disebut perubahan sendiri) adalah janji yang mengikat pameran untuk membayar bil jumlah pertukaran dalam satu hari yang berubah-ubah kepada penerima transfer. Butiran undian ditinggalkan apabila anda berubah, dan bukan arahan diberi janji pembayaran tanpa syarat peserta pameran sementara. Atas sebab ini, tidak peruntukan rang undang-undang pertukaran (penerimaan) yang ditandatangani berkenaan dengan penerimaan, tetapi peruntukan berkanun pada nota janji hutang dikenakan memohon kepada nota janji. Bank menggunakan pertukaran sola untuk memastikan tuntutan mereka terhadap penerbit. Pertukaran sola tidak dimaksudkan untuk peredaran dan oleh itu dapat ditebus sebagai permintaan oleh bank dengan lebih cepat. Nota janji hutang sendiri digunakan untuk pembiayaan hutang, untuk pemegang rang undang-undang yang muncul beberapa risiko, iaitu risiko nota janji hutang kepada insolvensi mungkin penghutang untuk bertemu. Secara umum, tempoh bayaran tiga bulan dipersetujui oleh a membawa-over boleh dilanjutkan. risiko juga wujud jika pemeroleh pertukaran, pembekal dipanggil, telah berdiskaun nota janji hutang di bank tempatan beliau. Dalam kes insolvensi secara tiba-tiba penghutang, kewajipan untuk menanggung liabiliti bersama bagi Avalierung yang diberikan kepada peserta pameran. Penerima nota janji hutang boleh mengambil ini sebagai satu cara pembayaran dan menebus kemudian di bank. Jumlah jumlah yang berkenaan, yang harus disebutkan pada bil pertukaran, dikreditkan ke bil pertukaran, sementara peserta dipertanggungkan dengannya pada waktu yang sama.

Apa yang ada di Solawechsel?

nota janji hutang ini adalah berkesan sebagai "palsu" dan akan mula berkuat kuasa pada tarikh yang dipersetujui antara (nama pemberi pinjaman individu) atau dengan syarikat yang telah diperbadankan di bawah undang-undang (Negeri) adalah dengan ibu pejabat di (nama syarikat dan alamat lengkap) dan (nama syarikat mereka sendiri sebagai peminjam dan alamat lengkap. pertimbangan yang sewajarnya peminjam yang bertandatangan di bawah menjanjikan berasingan membayar pemberi pinjaman jumlah (jumlah tepat)] dengan faedah tahunan (kadar faedah). keseluruhan pinjaman dan faedah yang terakru, bergantung kepada Panjang pinjaman yang diambil akan sepenuhnya dan segera diselesaikan dan dibayar atas permintaan pemberi pinjaman.

Apakah sebab-sebab atau terhadap perubahan Sola?

Terdapat beberapa sebab untuk perubahan sedemikian, dari prospek penjimatan kos tertentu kepada khidmat nasihat yang komprehensif, yang ditawarkan oleh institusi kewangan masing-masing atas permintaan. Dalam perubahan jenis ini bank perkara yang berbeza untuk dipertimbangkan, terutamanya jika gadai janji tidak lagi lengkap, sentiasa berhati-hati semasa perubahan bank: Selepas akhir kadar faedah tetap perubahan seperti dalam beberapa kes mungkin dinasihatkan untuk pembiayaan pembinaan selanjutnya. Berunding dengan bank anda tentang keadaan yang munasabah, sebagai langkah berjaga-jaga, ambil tawaran alternatif kepada institusi kewangan lain, dan kemudian berunding dengan bank. Strategi ini memerlukan anda mendapatkan maklumat yang komprehensif beberapa bulan sebelum perjanjian kontrak tamat. Dalam menghadapi persaingan dalam talian, kebanyakan bank rumah sanggup berdagang dengan mereka untuk mendapatkan tawaran terbaik. perbezaan kadar faedah menewaskan pada jumlah pinjaman yang tinggi jauh beech, draf bank juga boleh mencetuskan kos tambahan semasa pembiayaan pembinaan, bagaimanapun, jika bank baru mesti didaftarkan sebagai pemiutang masa depan daftar tanah dan menanggung kos untuk pendaftaran notari dan tanah.

Tiada undian lagi.
Sila tunggu ...